+46 (0)23- 129 00
  • Vinter banner a
  • Banner A
  • Badstrand a
  • skridsko ab
  • Framby Udde Resort 1 a
  • Vinter2 banner a
  • Banner hemsidan a

VÄLKOMMEN TILL FRÄMBY UDDE RESORT

se senaste updates under
"aktuellt" i bannern ovan

Storslagna planer för Främby Udde Resort fortsätter framåt – Runns Aktivitetscenter begär sitt driftbolag i konkurs för att förverkliga planerna.

 
Familjen Allanson har under 14 års tid byggt upp varumärket Främby Udde Resort och nu beslutar man att sätta planerna i verket för en etablering av ett Dala STRAND & SPA samt inte minst ett Nationellt ECO-Center, vilket först förutsätter en frivillig konkurs av driftbolaget.
All verksamhet kommer nu att drivas vidare av en konkursförvaltare med förhoppning om fortsatt drift på den folkkära platsen utanför Falun.
 
– Framtiden för Främby Udde är ljusare än på mycket länge. Ändå har vi valt att begära Runns Aktivitetscenter i konkurs vilket kan kännas motsägelsefullt, men vi har under många år från familjens sida skjutit in eget kapital i företaget och med för liten kapacitet så har det inte varit ekonomiskt hållbart.
Nu sker en försäljning av fastigheterna vilket även är bra för att kunna betala våra fordringsägare säger bolagets VD Pär Allanson.
 
Pär Allansson äger och driver Runns Aktivitetscenter tillsammans med sin familj sedan 14 år tillbaka. Under den tiden har Främby Udde upplevt en makalös utveckling, från ett öde hus och otillgängligt område, till dagens Främby Udde Resort med privatägd stugby, camping, aktivitetscenter, restaurang, marina, event- och konferenscenter. Främby Udde har blivit ett av Faluns riktigt stora besökscenter och en viktig plats för Faluborna att besöka, sommar som vinter.
 
Förutsättningen finns nu för en utveckling i raketfart i och med de nya omfattande byggrätterna som familjen Allanson har investerat i.
Byggrätterna tillåter bland annat SPA Hotell, Eco-center, Naturum Falun och ett Falu Kallbadhus. 
 
Med de nya byggrätterna så mångdubblas kapaciteten och förutsättningarna för en god lönsamhet i en bransch som har en mycket stark tillväxt, inte minst i Dalarna och Falun. 
 
– Falu kommun har precis antagit en ny strategi för en fördubblad tillväxt inom besöksnäringen och här vill vi vara med för att möta den ökande efterfrågan på ett ”gott värdskap” för Faluns gäster, berättar Pär
 
Besöksindustrin växer mycket starkt och då följer även ett ansvar i att göra det man kan för att minska utsläppen av växthusgaser. 
 
– Därför har vi under de senaste åren jobbat hårt för att etablera ett Nationellt Eco-center för att konkret arbeta med klimatfrågan, säger Pär.
 
– Vi har tillsammans med arkitekt Maria Block ritat och projekterat ett Hotell och Eco-center på 4.800 m2 som kan bli det första hotellet i Europa som blir helt Off Grid, det vill säga som klarar sig helt på egenproducerad el. 
 
–SPA Hotellet är projekterat efter världens tuffaste miljökrav, Living Building Challange LBC och vi vill på så sätt föregå med gott exempel och driva utvecklingen för ett klimatsmart byggande, berättar arkitekt Maria Block på BlockArk.
 
– Det är bråttom med konkreta och snabba åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen och här vill vi göra det vi kan för att ändra beteenden och utbilda. Det finns samtidigt en mycket stark tillväxtmarknad i att satsa på klimatsmarta lösningar och här vill vi driva på utvecklingen.
 
-Vi får stort stöd från företagare och myndigheter som förstår nyttan med att  näringsliv och det offentliga samverkar för nå de internationella klimatmålen avslutar Pär Allansson.

www.besoksliv.se/nyheter/har-byggs-ett-av-sveriges-mest-klimatsmarta-hotell

-----------------------------------------------------------------