+46 (0)23- 129 00
Aktuellt

Med anledning av att driftbolaget Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB har försatts i konkurs efter egen ansökan, så har konkursförvaltaren inlett ett anbudsförfarande. Det innebär bland annat möjlighet att via köpoption förvärva det bolag som äger fastigheterna Falun Främby 1:67 samt 1:75 och således indirekt förvärv av fastigheterna.
Bolaget har erbjudit konferenser, camping och fritidsaktiviteter med tillhörande restaurang mm.
Planer på expansion har länge förelegat varvid investeringar har skett för erhållande av byggrätter och etableringar av bland annat SPA-Hotell & Eco-Center beläget på de fastigheter som verksamheter bedrivits och som berörs av konkursen.
SÄLJES; Tillgångar i Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB, org. nr 556674-6755, ”FRÄMBY UDDE RESORT”
Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB, org. nr 556674-6755, försattes i konkurs den 14 maj 2019. Bolaget bedriver verksamhet under varumärket Främby Udde Resort. Bolaget har bl.a. erbjudit konferenser, camping och fritidsaktiviteter, med tillhörande restaurang m.m. Utöver detta har sedan länge planer på expansion förelegat; varvid investeringar skett för erhållande av byggrätter och etablering av SPA-Hotell & Eco-Center beläget på de fastigheter som verksamheten bedrivits och som berörs av konkursen.
Intresseanmälan och anbud infordras härmed på hela rörelsen, alternativt separata tillgångar såsom varulager, inventarier och därtill på köpoption som möjliggör förvärv av det bolag som äger fastigheterna Falun Främby 1:67 samt 1:75; och således indirekt förvärv av fastigheterna. Anbudsunderlag och upplysningar ges av konkursförvaltaren Marcus Lundell, marcus.lundell@glimstedt.se. Frågor besvaras även via Advokatfirman Glimstedt på telefon 023-481 00. Visning kan ordnas efter överenskommelse.
Skriftligt anbud eller intresseanmälan vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 27 maj 2019. Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt, rätten att avbryta anbudsförfarandet i förtid samt rätten att sälja hela eller delar av tillgångarna även innan anbudstidens utgång.
Marcus Lundell, Konkursförvaltare