Miljöarbete

FRÄMBY UDDE RESORT - MILJÖARBETE I PRAKTIKEN


Främby Udde Resort är en familjeägd Resort som arbetar med långtgående miljöarbete och personlig service. Hållbarhetsarbetet står i focus inom alla våra verksamhetsområden, Restaurang, Konferens, Event, Boende och Aktivitetsverksamheten.

Miljöarbetet är en ständig process och vi jobbar nu även för att sprida våra erfarenheter och vår insikt till andra kollegor inom besöksnäringen i Dalarna.
Detta är tänkt att ske genom vårt nya Miljöprojekt Hållbar Tillväxt Dalarna.
Hållbar Tillväxt Dalarna kommer att drivas genom Region Dalarna tillsammans med ex Högskolan Dalarna, Falu kommun, Länsstyrelsen, LRF samt våra branschorganisationer, Visita och SCR.

Tanken är att projektet skall stimulera till Hållbar omställning och Hållbara investeringar och på så sätt också skapa förutsättningar för Hållbar tillväxt. Våra arbetsmodeller skall vidare kunna delas i samverkan med andra län och regioner.

Här följer några konkreta exempel på Främby Udde Resorts miljöarbete:
Vi håller nere användningen av kemikalier
Vi städar med miljövänliga metoder, ex ånga istället för kalklösning och nästan 100 procent av våra kemikalier har beteckningen Bra miljöval som doseras via refillanläggningar. Den största förbrukaren av kemikalier är våra diskmaskiner och vi arbetar kontinuerligt för att minska förbrukningen av diskmedel.

Klimatsmart trädgårdsskötsel
Vi sköter allt trädgårdsarbete utan kemikalier. Ogräset rensas för hand eller med ogräsättika. Våra trädgårdsmaskiner går på miljömärkt el.

Vi sopsorterar och återvinner
Vi sorterar allt avfall i olika fraktioner. Vi återvinner så långt det är möjligt där komposten och avfallet tas om hand om Falu Energi som för övrigt är prisade för sitt miljöarbete med återvinning och fjärrvärmeutbyggnaden.
MiljoMiljo
Miljo
Miljö

Du kan äta klimatsmart
I vår mysiga restaurang i den gamla grosshandlarvillan hittar du alltid ett vegetariskt-, fisk- eller köttalternativ. Det är i den ordningen du ska välja om du vill göra minsta möjliga påverkan på miljön.

Vi handlar lokalt
Ca 90% av våra livsmedel handlar vi från vår lokala leverantör Svensk Cater i Borlänge endast 15 km bort, vi får alla varor i en bil vilket spar mycket transporter, kyl, frys, kolonial och drycker, allt i en leverans.
Vi vill stödja alla lokala matproducenter som finns runt Falun, ex Gustavskorv, Skedevi bröd, Sahlins struts, Hans Dala korv
Oppigårds bryggeri mfl..

Vi gillar vegetarisk mat
Vi vet att kött och framförallt nötkött kräver betydligt mer energi i produktionsledet än grönsaker, därför serverar vi mycket goda vegetariska rätter och sallader. Utöver energivinsten så ger det en ökad hälsovinst genom konsumtion av mer frukt och grönt.
JulbordJulbord
Julbord
Julbord
Vi tvättar miljövänligt
Vår tvätt med ex linne beställer vi från lokala Limatvätten som har ett långtgående och medvetet miljöarbete med mål om Svanenmärkning. 

Vår El köper vi lokalt och grönt 
Dalakraft och Falu energi levererar Grön el från återvinning, sol, vatten och inte minst lokal vindsnurror.
Energiförbrukningen i den stora villan med restaurang och konferens håller vi nere genom våra 5 nyrenoverade kakelugnarna som vi eldar med egen ved.

Vi transporterar oss energisnålt
Vi kör elbil för kortare transporter och en miljödiesel för de längre. Inom anläggningen cyklar vi eller tar sparken på vintern. Vi planerar för en soldriven Car-port för laddning av våra El drivna fordon, det är sådana åtgärder som ger tydlig konkret bild på klimatsmarta lösningar.

Pär Allanson, grundare av Främby Udde Resort
073-511 84 99 par@frambyudde.com